PROJENİN AMACI

 Projenin birbiriyle bağlantılı dört amacı bulunmaktadır:

  1. “Yükseköğretim Sektörü Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi Etüt Projesi” kapsamında geliştirilen yükseköğretim mekanlarına yönelik envanter sisteminin tüm devlet üniversitelerine uygulanması ve devlet üniversitelerinin sahip oldukları mekanların envanter bilgisinin üretilmesi,
  2. Devlet üniversitelerinin sahip oldukları dersliklere yönelik verimlilik analizi sisteminin kurulması,
  3. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik olarak üniversitelerin yükseköğretim sektörü kapsamında teklif ettikleri yeni mekân yatırım taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan bilgi sisteminin geliştirilmesi,
  4. Üniversitelerin yeni mekân tasarımında yararlanacakları yönlendirici nitelikte dokümanların hazırlanması.