YMESS Nedir ?

Yükseköğretim Mekanları Envanter Sınıflandırma Sistemi (YMESS), üniversite mekanlarının envanter bilgisinin toplanması için Türkiye’ye özgü olarak üretilmiş bir sınıflandırma sistemidir. Bu yönüyle bir ilk olmak özelliği taşıyan YMESS’in metodoloji çalışmalarında ABD Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ulusal Eğitim İstatistikleri Merkezi (IES) tarafından geliştirilmiş “Lise Sonrası Eğitim Tesisleri Envanter ve Sınıflandırma Kılavuzu (FICM)”  çalışmasının son edisyonu olan 2006 yılı baskısı esas alınmıştır. Teorik altyapısı adı geçen çalışmaya dayanan YMESS’in uygulaması 2017 yılı içerisinde Süleyman Demirel Üniversitesi yerleşkelerinde yapılmış ve üniversitenin mekân envanteri YMESS’e göre çıkarılmıştır. Bu uygulamanın ardından son halini alan YMESS, Mek-Sis projesi kapsamında tüm devlet üniversitelerinde uygulanacaktır.

YMESS;

  • Sınıflandırma ve Kodlama
  • Numaralandırma
  • Ölçüm

olmak üzere üç aşamadan meydana gelmektedir.

YMESS uygulaması ile tüm devlet üniversitelerin mekan envanterinin aynı standartlar temelinde çıkarılması ve böylece yükseköğretim mekanlarına ilişkin yatırım karar süreçlerinde ihtiyaç duyulan verilerin üretilmesi amaçlanmaktadır.

YMESS Ver.1 Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

YMESS Ver.2 Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.