T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Süleyman Demirel Üniversitesi arasında yürütülen “Yükseköğretim Mekanları Yatırım Karar Destek Sistemi Projesi (Mek-Sis)” “Eğitim Bileşeni: Üniversitelerde Eğitim Yapacak Ekiplerin Eğitimi” Önceden belirlenen iki grup halinde ve her bir grup için 2 (iki) iş günü olacak şekilde 19-20 Nisan 2018 ve 26-27 Nisan 2018 tarihlerinde Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından verilmiştir. Mayıs 2018 tarihinde kurulan yeni üniversiteler için 17-18 Ocak 2019 tarihlerinde yeni bir eğitim programı Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından düzenlenmiştir.Eğitim verilen eğitici grubu, İlgili Üniversitenin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (mimar/mühendis), öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (öğrenci bilgi sistemleri ya da ders planlamasından sorumlu) ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (öğrenci bilgi sistemlerinden sorumlu) personeli arasından seçilmiş kişilerden oluşmuştur.

Eğitim programın kapsamında gerçekleştirilen oturumlar aşağıda ve ilgili dokümantasyon aşağıda verilmiştir.

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Mek-Sis Proje Yürütücüsü; Prof. Dr. Nihat AYYILDIZ, “Proje Yol Haritası ve Yürütülecek Çalışmalar” başlıklı sunumlarını yaptılar. Sunumda, projenin tarihçesi, amacı, kapsamı ve organizasyonel yapısı hakkında detaylı bilgiler verilmiştir. Ayrıca, eğiticilerin (katılımcıların) projedeki önemi üzerinde durulmuştur. 

Prof. Dr. Nihat AYYILDIZ'ın sunumuna ulaşmak için tıklayınız.

Metrik Ölçümler Oturumu
Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü; Bina Bilgisi Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Proje Araştırmacısı Dr. Öğr. Üyesi İlker ERKAN mekan kavramı, mekan - fonksiyon ilişkisi ve metrik ölçümlerin nasıl yapılacağı hakkında sunum yapmışlardır. Yükseköğretim mekanlarının numaralandırılması ve kodlama işleminin nasıl yapılması gerektiğini anlatmışlardır. Sunumlarını farklı özelliklere sahip mekan örnekleri ile desteklemişlerdir. Ayrıca, Arş. Gör. Murat ÇEVİKBAŞ ise “Mekan Alan Hesaplaması” başlıklı uygulamalı sunum yapmışlardır. Dr. Öğr. Üyesi İlker ERKAN’ın sunumuna ulaşmak için tıklayınız. Arş. Gör. Murat ÇEVİKBAŞ’ın sunumuna ulaşmak için tıklayınız.

İç Mekan Kalitesine İlişkin Ölçümler Oturumu Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Proje Araştırmacısı Doç. Dr. Sema YURDAKUL sunumlarında, iç mekan kalitesinin önemi ve ilgili standartlar anlatılmıştır. Doç. Dr. Sema YURDAKUL’un sunumuna ulaşmak için tıklayınız.

Yazılım Kılavuzu Oturumu
Süleyman Demirel Üniversitesi Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgi Güvenliği Teknolojisi Programı öğretim elemanı ve Proje Araştırmacısı Öğr. Gör. Cevriye ALTINTAŞ sunumlarında, Mek-Sis projesi için hazırlanan yazılıma ait arayüzleri ve kullanım özelliklerini gösteren yazılım kılavuzunu detaylı anlatmışlardır.
Öğr. Gör. Cevriye ALTINTAŞ’ın sunumuna ulaşmak için tıklayınız.

Eğitim programının 2. gününde uygulamalı eğitimler verilmiştir. Eğitim kapsamında tüm oturumlarda Süleyman Demirel Üniversitesi’nde gerçekleştirilen pilot uygulamanın tecrübeleri karşılaşılan güçlükler ve uygulama örnekleri paylaşılmıştır. Ayrıca mekan analizi, iç ortam kalitesi ölçümleri ile Mek-Sis yazılımının kullanıma ilişkin uygulamalı veri girişi oturumları gerçekleştirilmiştir.