Proje Yönetim Ekibi

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Proje Ekibi

Tolga BALCI, Proje Yürütme Komitesi Başkanı

Cihan Cenk ÇİÇEK, Proje Koordinatörü

Betül KALPAK, Proje Yürütme Komitesi Üyesi

Elif DEMİREZEN CANCI, Proje Yürütme Komitesi Üyesi

Yusuf EŞİDİR, Proje Yürütme Komitesi Üyesi

 

T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Proje Ekibi

Prof. Dr. Nihat AYYILDIZ (Yürütücü)

Prof. Dr. Murat Ali DULUPÇU

Prof. Dr. Mehmet SALTAN

Prof. Dr. Serdal TERZİ

Doç. Dr. Gültekin ÖZDEMİR

Doç. Dr. Sema YURDAKUL

Dr. Öğr. Üyesi İlker ERKAN

Dr. Öğr. Üyesi Aykut SEZGİN

Dr. Öğr. Üyesi Cenk ÖCAL

Dr. Öğr. Üyesi Erdal AYDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Tunahan TURHAN

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Evrim TÜTÜNSATAR

Dr. Öğr. Üyesi Şebnem KARAHANÇER

Öğr. Gör. Cevriye ALTINTAŞ

Öğr. Gör. Oğuzhan KİLİM

Öğr. Gör. Yalçın YALÇINKAYA

Arş. Gör. Fatih ERGEZER

Arş. Gör Murat ÇEVİKBAŞ

Arş. Gör. Ekinhan ERİŞKİN

Arş. Gör. Münire YILDIZ

Bilgisayar İşletmeni Nazmiye KİLİM

Tekniker Cengiz YAVUZ

İktisatçı Hasan Hüseyin YİĞİT

Mimar Mesut ARSLAN

Çevre Mühendisi Vesile Ecem ÇELİK

İnşaat Mühendisi Tahsin BAYKAL

İnşaat Mühendisi Akten CENGİZHAN

İnşaat Mühendisi Süleyman GÖKOVA